Valtakatu 1, 69100 Kannus. 050 536 7281

Neurologinen kuntoutus

Neurologisella kuntoutuksella pyritään ylläpitämään tai parantamaan kuntoutujan liikkumis- ja toimintakykyä sekä tukemaan selviytymistä päivittäisissä toimissa kotona ja kodin ulkopuolella.

Fysioterapian tavoitteena kuntoutujan elämänlaadun kohentaminen, työ- ja toimintakyvyn palauttamnen ja ylläpitäminen, omatoimisuuden tukeminen sekä omien voimavarojen löytäminen ja hyödyntäminen.

Tavallisimpia neurologisia sairauksia ovat aivohalvaus, aivo- ja selkäydinvammat, CP-vammat, MS-tauti, Parkinson tauti sekä erilaiset kehitysvammat.